Inwestuj w nieruchomości

  • Interesują Cię inwestycje w nieruchomości?
  • Oczekujesz propozycji kupna nieruchomości celem dywersyfikacji portfela posiadanych aktywów?
  • Posiadasz środki, które chcesz zainwestować w nieruchomości o stałym przychodzie z wynajmu lub dzierżawy?
  • Poszukujesz nieruchomości w dobrej cenie celem szybkiej sprzedaży i realizacji zysków?
  • Jesteś nastawiony na stabilny i długookresowy wzrost jej wartości?
  • Chcesz realizować inwestycje w nieruchomości przy pomocy finansowania obcego?

Jeżeli odpowiedziałeś „TAK” na którekolwiek z powyższych pytań, umów się na spotkanie z jednym z naszych doradców.
Jego celem będzie rzetelne przygotowane rozwiązania spełniającego Twoje oczekiwania.

IDEA

SOLTES jest częścią Grupy Spółek, do której należą: Polskie Doradztwo Finansowe, Polskie Doradztwo Finansowe Serwis, Spółka Szkoleniowa Heksagon, Spółka Szkoleniowa Persolog. Dysponujemy wieloma narzędziami, dzięki którym jesteśmy w stanie obsługiwać Klientów w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Współpraca z naszymi partnerami owocuje naturalną bazą kontaktów, stron sprzedających / kupujących oraz najemców / wynajmujących dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować nieruchomości, które trudno jest znaleźć na ogólnie dostępnym rynku. 

...czytaj dalej

Grupa Polskie Doradztwo FinansoweCentrala w Katowicach:

tel.: +48 32 251 24 26  |   email: biuro@soltes.pl

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice


SOLTES Sp. z o.o.  |  NIP: 634 278 33 79 | REGON: 241938165 | Kapitał zakładowy 50 000,00 zł | wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385147